طبیعت بکر فریدونشهر

کپه کاری کرفس پشندگان

بسمه تعالي
وزارت جهاد کشاورزي
سازمان جنگلها, مراتع و آبخيزداري کشور
دفتر طرح و برنامه و آمار- گروه نظارت و ارزشيابي
اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان  اصفهان
 اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدونشهر
شناسنامه پروژه کپه کاری مرتع پشندگان
 
 
سال تصويب طرح:   1396                                   سال شروع و اجراء طرح :    1396  
  مدت اجراي طرح:  یک ماه                                  فاصله محل اجراي طرح تا شهرستان : 100 کیلومتر 
     ناظر مقيم شهرستان: مهندس ابراهیم قلانی                  کارشناس ناظر استان:  مهندس آبتین میر طالبی    
 

 
1- اهداف طرح به ترتيب اهميت:
  1- اصلاح و احیاء مرتع
 2- حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش آن
  3-کنترل رواناب و نفوذ آن
 4- افزایش تولید علوفه
 
2- سابقه مطالعات در منطقه اجراي طرح: دارد
3- سابقه عمليات اجرايي در منطقه طرح:  دارد 
4- موقعيت جغرافيايي و مساحت طرح:
 
                       1- طول جغرافیایی   398248        عرض جغرافيايي از   3628512
                       2- کد و مقيآس نقشه:                                          3- مساحت طرح:   84  هکتار             
                       4- حدود اربعه منطقه طرح:                                  
شمالا": روستای پشندگان                      جنوبا": کوه فردان
شرقا": اراضی ملی زمستانه                           غربا":  اراضی ملی دره سپستان
 
5- با استفاده از GPS مختصات رئوس منطقه طرح مشخص و نقشه اجرايي کامپيوتري با مقيآس کوچک ضميمه شناسنامه مياشد:                      نمي باشد:
6- نوع اقليم با ذکر روش تعيين آن: روش آمبرژه – آب و هوای نیمه استپی سرد
7- مشخصات اکولوژيکي طرح:
 
                1- متوسط ارتفاع از سطح دريآ:2700 متر
               2- متوسط بارندگي سالانه: 600   ميلي متر
               3- نوع بارش:  باران و برف                      
               4- متوسط دماي سالانه:   حداکثر درجه حرارت منطقه   35  حداقل آن 15-   درجه سانتي گراد
               5- بافت و نوع خاک:       PH خاک: 7-5/6         EC خاک:            
               6- باد غالب منطقه:          از جهت:غرب به شرق         با سرعت:  15   کيلومتر
                7- نوع فرسايش:              آبي وبادی                                  
8- وضعيت آبهاي زيرزميني منطقه طرح:
                                           عمق آب:15   متر کيفيت آب: خیلی خوب
 
9- منابع تامين آب: نزولات جوی
   
 
فرم بازديد سال اول:
 
در تاريخ:   1/9/96  از منطقه طرح: پشندگان    پروژه:کپه کاری کرفس پشندگان   بازديد به عمل آمد که موارد ذيل قابل ذکر است:                    
 
-         نقاط قوت:
-اجرای عملیات در مساحت مورد نظر.
-رعایت فواصل و ابعاد چاله ها.
-اجرای عملیات در مکانهای مناسب.
 
-         نقاط ضعف: فعلا نقاط ضعفی ندارد.
 
 
-         نحوه ميزان مشارکت بهره برداران:
     تمام پروژه توسط بهره برداران و اهالی روستا اجرا گردید..
 
 
-         اثرات اجرايي پروژه ها در طرح:
-احیاء و افزایش تراکم پوشش گیاهی.
-افزایش تولید علوفه.
-حفاظت خاک و کنترل رواناب.
 
-         وضعيت کيفي پروژه مورد بازديد: خوب می باشد..
 
 
-         پيشنهادات لازم جهت برنامه ريزي و اجراي بهتر پروژه ها:
-         توجیه اهالی برای  حفاظت از کرفس ها .
-         نظارت مداوم بر پروژه.
 
 
 
-         تاريخ، نام، امضاء و مسئوليت بازديد کننده: ابراهیم قلانی – ناظر مقیم پروژه

 
مراجع تاييد کننده:


تاييد کنندگان
سال
تاريخ, نام و امضاء
کارشناس شهرستان رئيس اداره شهرستان کارشناس معين استان رئيس اداره استان دبير هسته نظارت و ارزشيابي استان رئيس هسته نظارت و ارزشيابي استان
اول مهندس ابراهیم قلانی مهندس
امین حافظی
مهندس
آبتین میر طالبی
مهندس
آبتین میر طالبی
   
دوم            
سوم            
چهارم            
پنجم            
ششم            
هفتم            
هشتم            
نهم            
دهم            
 
 
تاريخ:                  روز:                   ماه:                     سال:
شماره ثبت کامپيوتر:
 
 
توجه:
1-     اين شناسنامه هر ساله بايستي به تاييد مراجع تاييد کننده فوق برسد.
2-   اين شناسنامه پس از امضاء مراجع تاييد کننده فوق الذکر و ثبت کامپيوتر در اداره طرح و برنامه استان, عودت به شهرستان و تحويل رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان در کنار طرح مربوطه قرار گرفته تا به موقع قابل دسترسي باشد.

 
 
 

مقیاس  
تاریخ نقشه برداری 96/09/01
ارائه دهنده مهندس ابراهیم قلانی
نقشه بردار مهندس ابراهیم قلانی
 
 
 
 
 
 

بازدید : 1916 7 بهمن 1396 ساعت 08:31 ق.ظ
برچسب ها : کلوس ، صیانت ، فریدونشهر
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری