طبیعت بکر فریدونشهر

عوامل تخریب جنگل و راهکارها

عوامل مؤثر در تخریب جنگلها

در حال حاضر در جهان باتوجه به رشد جمعیت و و نیاز های متفاوت در ارتباط با جنگلها در اغلب نقاط دنیا جنگلها روبه نابودی می باشد و همیشه عوامل کلی و در سطح جهانی اکوسیستم جنگلها را تهدید می کنند که عبارتند از :

1- رشد جمعیت و نیاز روز افزون بشر به منابع جنگلی

2- افزایش جمعیت و نیاز جوامع به مواد غذایی که در تخریب جنگلها و تبدیل آن به زمینهای کشاورزی مؤثر می باشند.

3- استفاده از جنگلها بعنوان سوخت ، زمانی در منطقه معتدله به علت حضور بیشتر انسان در میلیونها هکتار جنگل در این مناطق تخریب شدند و این وضعیت امروزه در مناطق استوایی به طور وسیع دیده می شود.

4- هرساله در مناطق حاره ای هزاران هکتار جنگل قطع گردیده و تبدیل به زمین کشاورزی می شود.

5- سود جویی بر خی از کشور های استعمار گر در دوره ای سبب شده است بسیاری از جنگلهای مناطق استوایی به جهت تبدیل به زمین کشاورزی مانند قهوه ، نیشکر و..... نابود شوند.

6- فقر فرهنگی مردم کشور های در حال توسعه در جهت استفاده درست از جنگل

7-استفاده بی رویه جهت تعلیف دام

8- ورود انسان به جنگل جهت فرار از آلود گیهای شهری

9- فعالیتهای صنعتی وافزایش بر خی از گازهای تشکیل دهنده باران اسیدی که در تخریب جنگلها به ویژه در کشور های صنعتی نقش داشته است.

10- احداث جاده های بین جنگلی

11- وقوع مخاطرات طبیعی مانند زمین لغزه ها و انواع حرکات دامنه ای ، رعدو برق و آتش سوزی.

12- شیوع آفات گیاهی

 

عوامل موثر در تخریب جنگل های ایران

1- رشد جمعیت و نیاز روز افزون به منابع جنگلی

2- تبدیل بسیاری از جنگلهای کشور به زمینهای کشاورزی

3- چرای بی رویه دام در مناطق مختلف کشور بویژ استفاده از بز در مناطق کوهپایه ای و کوهستانی که همه محققین نسبت به این مورد هم عقیده می باشند.

4-مردم سکونتگاهای روستایی در جنگل مایحتاج روزانه خود را از قبیل سوخت و علوفه دام از جنگل تهیه می کنند .

5- بهره برداری بی رویه و غیر اصولی از طرف پیمانکاران و گاهی ضعف مدیریت نیز نقش داشته است. بعنوان مثال در اوایل شکل گیری شرکتهای تعاونی در شمال کشور پهنه های وسیعی از جنگل جهت جایگزینی در ختان سوزنی برگ در اطراف روستاها موجب فرسایش عظیمی از خاک شده است.

6- احداث جاده های بین جنگلی جهت انتقال چوب موجب تخریب بسیاری از درختان شده است.

7-کندن بوته ها و قطع درختان جنگلی در نواحی مرطوب شمال و کوهستانی و نیمه خشک و خشک توسط دامداران محلی جهت استفاده دام و سوخت

8- استفاده از شیره برخی گیاهان مانند کتیرا بصورت بی رویه

9- قطع نادرست درختان توسط کارگران غیر ماهر که علاوه بر درخت فوق چندین درخت را نیز از بین می برند.

10- استفاده از خزه ها و گیاهان همیشه سبز جنگلی که حالت تزیینی دارند همه ساله هزاران بوته یا شاخه از این گیاهان را از شمال کشور به تهران یا نقاط دیگر کشور می برند.

11- ورود توریسم در جنگل و آلودگی محیط جنگلی ، بسیاری از آنها فرهنگ استفاده از جنگل را نمی دانند. نمونه بارز آن را در حوضه صفارود شهرستان رامسر می توان مشاهده کرد . علاوه بر آلودگی محیط جنگلی موجب آلودگی ساحل رود خانه نیز شده است.

12- تخلیله زباله های شهری در مناطق جنگلی که امروزه بهترین منطقه جنگلی شهرستان رامسر محل تخلیه هزاران تن زباله در روز می باشد.

13- لغزشها و بطور کلی حرکات دامنه ای چه بصورت طبیعی و مصنوعی که ایجاد می شود . در تخریب جنگلها نقش دارد.

14 – آتش سوزی چه از طریق انسان و چه از طریق رعد و بر ق ها و خشکسالیها

15- تغییرات اقلیمی که در بعضی اوقات موجب خشکسالیهای پی در پی شده و در خشک شدن درختان مؤثر می باشد.

16- وجود دام در جنگل و لگد کردن آنها ها و خوردن ناقص آنها موجب می شود که درختان آینده بصورت چنگالی در آمده و از حالت تجاری خارج شوند.

17- بارانهای شدید و به راه افتادن سیلابهای زیاد موجب تخریب نهالها و در ختان بزرگ می شود.

18-آفات گیاهی در مناطق جنگلی بویژ در شمال کشور، گاهی قطع درخت بصورت انبوه توسط انسان و انباشته شدن آنها موجب شیوع برخی از آفات جنگلی می شود.

 

تخریب جنگلها چه مشکلاتی را در آینده بوجود می آورد؟

دخالت در اکوسیتم جنگل بصورت غیر اصولی در هر محیطی مشکلاتی را ببار می آورد که عبارتند از :

1- بهم خوردن تعادل زیست محیطی مناطقی که جنگل در آن قرار دارند.

2 -کاهش آب رود خانه ها ، جویبارها چشمه ها که از مناطق جنگلی سرچشمه می گیرند.

3 -افزایش رسوبات رودخانه ای و پر شدن سدها و کاهش عمر آنها

4- وقوع زمین لغزشها و انواع حرکات دامنه ای

5-کاهش میزان تولیدات جنگلی و بدنبال آن کاهش اشتغال ناشی از آن و کاهش درآمد.

6- فرسایش خاک

7-گسترش بیابانها و حرکت شن های روان در مناطق خشک

8-کاهش علوفه برای دامها

9- از بین رفتن پناهگاه جانوران مختلف که در جنگل زندگی می کندو نهایتاً از بین رفتن گونه های مختلف جانوری .

10- کاهش حاصلخیزی خاک

11- افزایش میزان گازهای گلخانهای و تشدید آلودگی هوا و تخریب لایه ازون و نهایتاً گرم شدن زمین

12- کاهش میزان بارندگی و لطافت هوا در یک محیط

13-کاهش درامد اقتصادی حاصل از توریسم

14-افزایش بیمارریهای تنفسی ، قلبی ، روانی و... ناشی از آلودگیهای مختلف

15- کاهش گیاهان دارویی

16-کاهش تولیدات کشاورزی بواسطه کم شدن آب و عدم حاصاخیزی خاک

17-کاهش انرژی الکتریکی ناشی به جهت کاهش آب رود خانه ها

18- کاهش بارانهای محلی ناشی از در ختان و گسترش بیابانها

 

راهکارهای مناسب جهت حفظ منابع جنگل

ترویج فر هنگ جنگلداری و جنگلکاری و حفظ منابع جنگلی در بین مردم

2- جلب مشارکت مردم و دولت در حفظ و احیاء و توسعه منابع طبیعی

3- احیاء اراضی بیابانی و کویری و جلوگیری از حرکت ماسه های روان

4- کاهش خسارات به محصولات کشاورزی با ایجاد باد شکن در حاشیه مزارع

5-کاهش بهره بردارِیهای غیر اصولی از جنگلهای صنعتی کشور

6- ایجاد اشتغال از طریق تولید نهال ، توسعه جنگل ، زراعت چوب فضای سبز و صنایع تبد یلی استفاده از هرز آبها در توسعه فضای سبز و تقویت آبهای زیر زمینی

7- استفاده از تفرجگاهای طبیعی مانند جنگلها ، کوهستانها و .... در توسعه اکوتوریسم با شیوه های درست

8- جلوگیری از ورود دام به جنگل با اجرای طرحهای مختلف بصورتی که دامداران نیز از این عمل راضی باشند.

9- بهره برداری صحیح و اصولی از جنگل

10- تهیه و اجرای دقیق طرحهای جنگلداری

11- جایگزینی و پایین آوردن مصرف چوب

12- گسترش طرحهای آبخیزداری

13- کنترل لغزشهای زمین و جلو گیری از پدیده های بیابانزایی

14- تشکیل گروهای حمایت از جنگل که بتواند در مواقع ضروری مانند خطر آتش سوزی به کمک جنگل بشتابند.

15- تولید بذر و افزایش نهالهای بومی مناطق جنگلی و کاشت آنها

16- جلوگیری از قاچاق چوب

18- انتقال تکنولوژی ساختمان سازی از شهر ها به روستا ها تا آنها مجبور نباشند از درخت برای ساختن منزل مسکونی استفاده کنند و کمکهای مالی به اینگونه روستا ها

19- رساندن انواع سوخت به روستا ها تا آنها از چوب جنگل استفاده نکنند .

بازدید : 1347 30 دي 1396 ساعت 06:47 ب.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری