طبیعت بکر فریدونشهر

اجرای طرح مبارزه با جوانه خوار بلوط در سطح 845 هکتار از جنگل های فریدونشهر

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدونشهر،  از اجرای طرح مبارزه با آفت جوانه خوار بلوط در جنگل های شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این طرح در راستای مبارزه بیولوژیک  و با استفاده از سم B.T در سطح  845 هکتار از  جنگل‌های پشتکوه فریدونشهر    بوسیله یک دستگاه تراکتور سمپاش دار و 15 سمپاش دستی که روزانه با 15 نفر کارگر (مشارکت مردم محلی از هر منطقه) مشغول به کار بودند (استفاده از جوامع محلی علاوه بر اشتغال زایی برای بهره برداران باعث ایجاد انگیزه حفاظتی برای آن‌ها نیز گردیده است) اجرا گردید.


حافظی افزود: آفت جوانه خوار از مهمترین آفات برای جنگل‌ می باشد که  متأسفانه همه ساله در فصل بهارطغیان می کند و سطح وسیعی از جنگل‌ها به این آفت آلوده می‌شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدونشهر تصریح کرد: این پروژه شامل دو مرحله پایش، کنترل و مبارزه است که این مراحل زیر نظر کارشناس اداره منابع طبیعی و گیاهپزشک صورت پذیرفت.

وی بیان کرد: جنگل‌های فریدونشهر با 40 هزار هکتار مساحت، جزء جنگل‌های زاگرسی به شمار می‌روند که به لحاظ حفاظت از منابع  آب و خاک، تولید محصولات فرعی، ذخایر ژنتیکی، قابلیت اکوتوریستی، مسائل زیست‌محیطی و... نقش بسزایی را ایفا می کند. 


درحال بارگزاری