طبیعت بکر فریدونشهر

120 هکتار از جنگل های فریدونشهر با بذر بلوط غنی سازی شد

روابط عمومی اداره منابع طبیعی شهرستان فریدونشهر از غنی سازی جنگل با بذر بلوط در سطح 120 هکتار و در عرف روستای کاهگان (خوشنما) خبر داد.
امین حافظی رئیس اداره منابع طبیعی فریدونشهر: هدف از انجام این پروژه تقویت پوشش گیاهی و جایگزینی درختان از بین رفته است که با اعتبار بالغ بر 189 میلیون تومان در عرف جنگلی کاهگان انجام گرفت.
حافظی با بیان اینکه شهرستان فریدونشهر  در بخشی از جنگل‌های زاگرسی کشور  قرار دارند تصریح کرد: حفاظت و تقویت درختان این منطقه نقش ویژه‌ای در جلوگیری از فرسایش خاک، سیلاب و دیگر پدیده‌های مخرب خواهد داشت.
رحیمی کارشناس صیانت از جنگل های اداره منابع طبیعی افزود: این پروژه با مشارکت بهره برداران روستایی صورت پذیرفت که علاوه بر حفاظت عرصه های جنگلی توسط خود بهره برداران باعث ایجاد اشتغال و درآمد زایی برای آن ها نیز گردیده است.

درحال بارگزاری