طبیعت بکر فریدونشهر

اجرای پروژه اصلاحی بهداشتی در جنگل های عرف خوشمیوه

به گزارش روابط عمومی اداره شهرستان ، 50 هکتار از عرصه های جنگلی روستای خوشمیوه شهرستان فریدونشهر از محل اعتبارات ملی صیانت از جنگل های زاگرس تحت عملیات بهداشتی و پرورشی  قرار گرفت .
کارشناس ناظر صیانت از جنگل های زاگرس اداره گفت:  هدف از انجام این پروژه هرس و حذف شاخه های خشک شده و آفت زده می باشد که این عمل باعث افزایش عملکرد درختان و کاهش آلودگی جنگل به آفات و بیماری ها می گردد.
رحیمی افزود این عملیات توسط بهره برداران و نیروهای محلی روستای خوشمیوه انجام گرفت که موجب تشویق بهره برداران به حفاظت از محل انجام پروژه و جنگل گردیده است.

وی خاطر نشان کرد : این عملیات در سال 98 در عرف جنگلی روستای کولاب انجام گرفته که خوشبختانه کاهش آفات و افزایش عملکرد درختان بلوط کاملا مشهود بوده است و امید است که این عملیات در سال های آتی ادامه دار باشد که علاوه بر درآمدزایی برای جنگل نشینان باعث حفظ جنگل  نیز گردد.درحال بارگزاری