طبیعت بکر فریدونشهر

اجرای پروژه بیولوژیک (کپه کاری بذور مرتعی) در حوزه آبخیز وهرگان

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدونشهر گفت: عملیات بذرکاری در عرف های مرتعی مازه ابول و خوش بهار (خرسانک)  در سطح 300 هکتار با 35 کارگر محلی در روز در حال اجرا می باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره شهرستان فریدونشهر،  امین حافظی افزود: اعتبار لازم برای اجرای پروژه های بیولوژیک در عرصه های  مرتعی خوش بهار و مازه ابول از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تامین و هزینه شده است و گونه های مورد استفاده در این پروژه بذر سکال، آگروپایروم، کما و جاشیر می باشد. 

حافظی:  هدف از انجام این پروژه ها تقویت و توسعه پوشش گیاهی، احیا و اصلاح مراتع، جلوگیری از فرسایش خاک، افزایش سطح زیرکشت گیاهان داروئی می باشد و از طرفی  ارتقای سطح معیشت اقتصادی و بهره مندی ساکنان حوزه های آبخیز اطراف این پروژه ها از دیگر اهداف طرح است.

ادامه(بیش تر بدانیم)

درحال بارگزاری