طبیعت بکر فریدونشهر

توزیع کوپن یارانه حمل سیلندر گاز بین جنگل نشینان فریدونشهر

به گزارش روابط عمومی اداره شهرستان فریدونشهر، حدود 700خانوار ساکن در هفت روستای کلوسه، وستگان، کاهگان علیا، کاهگان سفلی، دورک، کاهگانک و وزوه، بیش از 700 هزار یارانه حمل سیلندر گاز در مرحله اول دریافت کردند.
رئیس اداره منابع طبیعی فریدونشهر گفت: مهمترین هدف اجرای این طرح کاهش عوامل تخریب جنگل‌های زاگرس و غنی‌سازی و توسعه جنگل‌ها می باشد و با بیان اینکه وسعت محدوده طرح ملی صیانت در پشتکوه اول و دوم فریدونشهر حدود 41هزار هکتار است افزود: برای صیانت از این جنگل‌ها، دو برابر وسعت محدوده، طرح خدمات به جنگل‌نشینان منطقه فریدونشهر ارائه داده می شود تا از قطع درختان این منطقه جلوگیری شود.
امین حافظی افزود: در مرحله اول به هر خانوار 10 عدد کوپن تحویل گردید که امید است با تکمیل قراراداد این روند ادامه دار و در مراحل بعدی نیز به تعداد لازم کوپن در اختیار روستاییان قرار داده شود.

درحال بارگزاری