طبیعت بکر فریدونشهر

بازدید ناظر عالی بهره برداری استان از طرح گز انگبین در عرف مرتعی لیلگان

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی فریدونشهر، مهندس شهبازی ناظر استانی طرح های بهره برداری طی سفر دو روزه به منطقه لیلگان از روند بهره برداری گزانگبین بازدید نمود.
شهبازی بیان داشت: یکی از ترکیبات اصلی گز ماده شیرین سفید صمغ مانندی به نام گزانگبین است که بر روی گَوَن (Astragalus adscendensتولید می شود که حشره کوچکی به نام پِسیل  از شهد گَوَن استفاده و گزانگبین تولید می کند. 
وی اضافه کرد: در حال حاضر پسیل گز، حشره کوچکی که در تولید گزانگبین (يكي از با ارزش ترين مواد توليد كننده گز) نقش تأثیرگذاری دارد، در معرض خطر انقراض قرار گرفته است.
شهبازی گفت: بهره برداران برای برداشت گزانگبین به ضربه زنی و یا به اصطلاح چوب زنی اقدام می کنند که این نحوه برداشت موجب شده جمعیت زیادی از پوره های پسیل از بین بروند.در ادامه بیش تر بدانید
درحال بارگزاری