طبیعت بکر فریدونشهر

بررسی مسائل و مشکلات عشایر شهرستان فریدونشهر در حوزه منابع طبیعی با حضور مدیر کل امور عشایر استان

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی فریدونشهر جلسه ای پیرامون بررسی مشکلات عشایر شهرستان در حوزه منابع طبیعی با حضور مدیر کل امور عشایر استان آقای دکتر اسفندیاری و معاونت ایشان به همراه رئیس و کارشناس امور عشایر شهرستان در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فریدونشهر برگزار گردید.
در این جلسه  به مسائلی از قبیل طرح های آبرسانی عشایر، جاده های دسترسی، واگذاری اراضی زیر دست سد گاو خفت پرداخته شد.
در ادامه 
امین حافظی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فریدونشهر ضمن توضیحاتی پیرامون مباحث فنی و حقوقی حوزه منابع طبیعی، راهکارهای موجود جهت رفع و ارتقاء مسائل مربوطه را ارائه نمود.درحال بارگزاری