طبیعت بکر فریدونشهر

180 هکتار از جنگل های بلوط فریدونشهر علیه آفت جوانه خوار بلوط سم پاشی شد

به گزارش کارشناس صیانت اداره منابع طبیعی شهرستان فریدونشهر، 180 هکتار از اراضی جنگلی بلوط جهت مبارزه و کنترل آفت جوانه خوار با سم بیولوژیک B.t محلول پاشی شد.
امین حافظی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فریدونشهر گفت:  جوانه خوار بلوط یکی از مهمترین آفات برگ خوار بلوط در جنگل های زاگرس محسوب می شود که با تغذیه لاروها از جوانه ها و برگ های بلوط، هر ساله موجب بی برگی کامل درختان بلوط می گردد و در جنگل های بلوط شهرستان نیز خساراتی مشاهده گردیده است، این عملیات  در راستای حفاظت از جنگل ها با هدف مبارزه با آفت جوانه خوار بلوط و با بکارگیری و همکاری  نیروهای محلی انجام گرفت.


درحال بارگزاری