طبیعت بکر فریدونشهر

بازدید رئیس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی استان از پشتکوه اول و دوم

به گزارش روابط عمومی اداره شهرستان، مهندس قادری رئیس اداره حفاظت و حمایت اداره کل طی سفری دو  روزه در منطقه پشتکوه اول و دوم از طرح های حفاظتی بازدید نمود.
مهندس قادری در این سفر دوروزه ضمن بازدید از پروژه بیوگاز واقع در روستای تنگستان و روند نصب آبگرمکن های خورشیدی در پشتکوه اول و دوم و به بررسی وضعیت آلودگی درختان بلوط توسط آفت جوانه خوار که مهم ترین آفت در جنگل های بلوط می باشد پرداخت.
رئیس اداره حفاظت در بازدید از جنگل های بلوط گفت: آفت جوانه خوار به مرحله خسارت رسیده است و باید هرچه سریع تر مبارزه با آن توسط سمپاشی آغاز شود. درحال بارگزاری