طبیعت بکر فریدونشهر

تجهییز و استقرار کانکس جهت جلوگیری از بوته کنی گیاهان مرتعی و ورود زود هنگام دام به مراتع ییلاقی شهرستان فریدونشهر

امین حافظی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فریدونشهر از استقرار پایگاه در گلوگاه دره سپستان جهت جلوگیری از بوته کنی گیاهان مرتعی و ورود زود هنگام دام در مرتع خبر داد.
رئیس اداره گفت با توجه به این که منطقه پشتکوه دوم جزو رویشگاه های کمیاب کرفس کوهی در ایران می باشد حفظ رویشگاه های موجود با بهره گیری از مشارکت جوامع محلی امری ضروری است به همین منظور  این پایگاه  با تعداد  4 نفر قرقبان به صورت شبانه روزی از تاریخ 98/12/20  در منطقه  دره سپستان استقرار پیدا کرده است.

درحال بارگزاری