طبیعت بکر فریدونشهر

توزیع 6000 اصله نهال رایگان در شهرستان فریدونشهر

به گزارش رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان تعداد 6000 اصله نهال رایگان به منظور ترویج  فرهنگ منابع طبیعی  و فضای سبز در شهرستان  فریدونشهر توزیع گردید.

درختان به عنوان بزرگ‌ترین گونه گیاهان روی زمین بسیار حیاتی هستند؛ چرا که درست عکس تنفس ما عمل و دی اکسید کربن و گازهای مضر دیگر را جذب می‌کنند و اکسیژن پس می‌دهند تا از این طریق اکسیژن خالص را برای نفس کشیدن در اختیار ما قرار دهند.

درختان همچنین اثر گازهای گلخانه‌ای را کاهش می‌دهند و خاک را تثبیت می‌کنند. در نتیجه از فرسایش خاک و آلودگی آب جلوگیری می‌کنند. درخت همچنین برای پرندگان و سایر حیوانات زیستگاه فراهم می‌کنند، در شهرها دمای هوا را کاهش می‌دهند و پرندگان را به شهر باز می‌گردانند. درختان در کاهش آلودگی صوتی و کاهش هزینه‌های انرژی مورد نیاز خانه‌ها نیز مؤثر هستند.

از این رو در راستای ارج نهادن به هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، رهبر معظم انقلاب خواستار اهتمام همگانی بیشتر درباره پاسداری از فضای سبز و ترویج امر درختکاری شدند و توصیه هر ساله ایشان برای حفظ جنگل‌ها و مراتع حجت را برای صیانت از منابع طبیعی برهمگان تمام کرده است.
درحال بارگزاری