طبیعت بکر فریدونشهر

برگزاری جلسه هماهنگی هفته منابع طبیعی


به گزارش روابط عمومی جلسه ای به منظور برنامه ریزی و نحوه برگزاری هفته منابع طبیعی با حضور رییس و پرسنل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدونشهر در محل این اداره برگزار گردید. 
امین حافظی ، رییس  اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدونشهر با تاکید بر ترویج و اشاعه فرهنگ منابع طبیعی در سطح جامعه گفت : هفته منابع طبیعی مناسب ترین زمان برای اشاعه هر چه بیش تر این فرهنگ در جامعه می باشد. در ادامه به تشریح برنامه های هفته با همفکری و نظرات پرسنل پرداخته شد و مقرر شد طبق برنامه هفته برگزار گردد.
امین حافظی گفت: امسال به علت شیوع بیماری کرونا 
و محدودیت تشکیل جلسات، برگزاری همایش که همه ساله در شهرستان برگزار می گردید، متاسفانه امکان پذیر نمی باشد.

درحال بارگزاری