طبیعت بکر فریدونشهر

توزیع و نصب رایگان 160 دستگاه آبگرمکن خورشیدی در مناطق جنگلی پشتکوه فریدونشهر

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدونشهر از واگذاری 160 دستگاه آبگرمکن خورشیدی طی چهار مرحله بین روستاییان منطقه پشتکوه  به صورت رایگان خبرداد.

امین حافظی گفت: برای تهیه و خرید این دستگاه ها اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و 600 میلیون ریال هزینه شده است.
وی افزود: این طرح به منظور جلوگیری از قطع درختان و تخریب اراضی ملی، در مناطق جنگلی فریدونشهر که هنوز از نعمت گاز برخوردار نیستند و در راستای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و ملی، قطع درختان جنگلی، حراست و صیانت از عرصه های ملی و عدم استفاده از هیزم در روستاهای منطقه پشتکوه اجرا شد.
حافظی دیگر مزیت های استفاده  روستاییان از این آبگرمکن ها را جایگزینی سوخت های فسیلی، استفاده از انرژی خورشیدی رایگان، حفظ محیط زیست و بدون آلایندگی و محرومیت زدایی برشمرد.
درحال بارگزاری