طبیعت بکر فریدونشهر

آغاز هفته منابع طبیعی با نواخته شدن زنگ سبز در شهرستان فریدونشهر

به گزارش روابط عمومی اداره شهرستان ،با آغاز هفته منابع طبیعی و روز درختکاری زنگ سبز در مدرسه شهید رضا یسلیانی شهرستان فریدونشهر با حضور مسئولین نواخته شد. در این مراسم که رئیس و کارشناسان اداره منابع طبیعی ، معاون آموزش و پرورش و معاون فرمانداری حضور داشتند پس از سخنرانی ریاست اداره منابع طبیعی و معاون آموزش و پرورش ، زنگ سبز به صدا در آمد.
درحال بارگزاری