طبیعت بکر فریدونشهر

ذخیره گاه جنگلی چال خلیل

 ذخیره گاه جنگلی چال خلیل
1- ذخيره گاه طبيعت محدوده شده
منطقه اي يا مناطقي از عرصه خشكي يا دريا هستند كه از اكوسيستم ها يا گونه هاي نمونه يا استثنائي برخوردارند. اهداف مديريتي مترتب برآن عبارتند از:
- حفظ زيستگاه ها، اكوسيستم ها و گونه ها در شرايط دست نخورده تا حد امكان
- حفظ و نگهداري منابع ژنتيكي در شرايط تكاملي و پويا
- حفظ و نگهداري فرآيندهاي اكولوژيكي
- تضمين موجوديت نمونه هايي از محيط هاي طبيعي براي مطالعات علمي
- كاهش اختلال تا حد ممكن از طريق طرح ريزي دقيق و انجام پژوهش
- محدود كردن دسترسي عمومي به منطقه
2- اهداف عمده و اساسي در مديريت ذخيره گاههاي جنگلي
  با امعان نظر به حفظ تنوع زيستي (تنوع اكوسيستم، تنوع گونه و تنوع ژن) به عنوان زنجيره هاي مرتبط با هم به جهت تاثيرات متقابل در رويشگاه ها و زيستگاه هاي خود، جنگلها به ويژه در مناطق كم توان اكولوژيك و آسيب پذيرتر از نظر كمي و كيفي رو به كاهش نهاده و بسياري از گونه هاي بومي و اندميك و گونه هايي كه از نظر صفات بارز ژنتيكي در مقايسه با ساير رويشگاه ها برتر مي باشند در شرايط ويژه و حساس قرار دارند. لذا بايد سعي شود طرح هاي جامع تدارك شود تا تحت حمايت و حفاظت خاص قرار داده شوند. در بررسي و شناسائي گونه ها كه يكي از شرايط تعريف شده مجمع جهاني حفاظت طبيعت را احراز كند، در پريودهاي مشخص، امكان تجديد حيات را فراهم نمائيم.
3- سابقه مطالعات (فاز مطالعاتی ، سابقه اکولوژیکی و ...): در طرح مطالعاتی صیانت از جنگلهای زاگرس پشتکوه فریدونشهر مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.
4- پروژه مصوبه کمیته فنی دارد:                     ندارد:                          تاریخ و شماره مصوبه:
طرح تهیه شده و طبق نظرات داوران در دست اصلاح میباشد.
5- موقعیت جغرافیایی و وسعت پروژه:
1-5- نام شهرستان: فریدونشهر
 2-5- نام سامان عرفی: چال خلیل
3-5-  حدود اربعه
- شمالا: امتداد رودخانه گوه و حد اراضی ملی عرف چالچرانه
- جنوبا: اراضی ملی عرف چال خلیل
- شرقا: اراضی ملی عرف چال خلیل
- غربا: اراضی ملی عرف خوش میوه
- وسعت: 110 هکتار
6- مشخصات عمومی محل اجرای پروژه
1-6-  ارتفاع از سطح دریا: حداقل 1700 و حداکثر 2500 متر از سطح دریا           
2-6-  میزان بارندگی سالهای اجرای طرح: 324 میلیمتر
3-6-  متوسط بارندگی در ده سال گذشته : 532.12 میلیمتر
 4-6- حداکثر و حداقل دما: حداکثر درجه حرارت مطلق 39.4 درجه سانتیگراد و حداقل درجه حرارت مطلق 40- درجه سانتیگراد میباشد.
5-6- پراکنش بارندگی: بيشترين مقدار بارندگي مربوط به فصل زمستان به ميزان 42 تا 53 درصد و بعد از آن فصل پاييز 27 تا 33 درصد و بهار با ميزان 18 تا 26 درصد بوده و در فصل تابستان كمترين ميزان بار ش در منطقه رخ داده و ميزان آن كمتر از 2 درصد بوده است .
 6-6- نوع بارش: ریزش های جوی اکثراً بصورت باران و برف میباشد.
  7-6- خاک: عموماً بدون پوشش خاكي و در بعضي از قسمت ها در دامنه ها خاك هاي بسيار كم عمق سنگريزه دار (Lithic Leptosols) (واحد اراضی 1.1)
خاك هاي خيلي كم عمق تا كم عمق غير يكنواخت (Lithic Leptosols). (واحد اراضی 1.2)
8-6- جهت باد: سریعترین باد در فروردین ماه با سرعت 25 متر بر ثانیه و در جهت جنوب شرقی میباشد.
 9-6- وضعیت فرسایش: دارای فرسایش سطحی و شیاری کم یا ضعیف
10-6- منابع تامین آب پروژه :         نزولات جوی:             چشمه:                   چاه :
11-6-  درصد و جهت شیب: شیب در دو کلاسه 60-30 و بالاتر از 60 درصد و در دو جهت شمالی- جنوبی
12- 6- نوع پوشش گیاهی(درختی ، درختچه ای، بوته ای، علفی): محلب، ارژن، دافنه، نسترن، راناس، داغداغان، بلوط، شن، 
Bromus tectorum
Annual Forb
Trigonella arcuata
Astracantha spp.
Gundelia tonrniforti
Poa bulbosa
Serratula latifolia
Salvia sp.
Cerasus microcarpa
Cynodon dactylon
گونه‌هاي كمياب و با ارزش مرتعي كه در اين تيپ به تعداد كم مشاهده شده‌اند عبارتند از:
Agropyron trichophorum
 13-6- درصد تاج پوشش گیاهی: در کلاسه تاج پوشش 25-5 و 5-1 درصد قرار دارد.
  14-6- تراکم
نام گونه تعداد در هكتار
ارژن 290
دافنه 70
شن 60
نسترن 25
بلوط 15
محلب 20
راناس 20
داغداغان 5
جمع كل 505
 
 
نام گونه نحوه تجديد حيات
بذر جست
ارژن 75 210
بنه 10 0
دافنه 45 0
نسترن 25 0
داغداغان 10 0
راناس 5 10
جمع كل 170 220
 
 
 
جدول شرح اعتبارات سالانه- تخصیصی
                                                                                                                                                               ارقام به میلیون ریال
سال اعتبار تخصیص مرحله اول تخصیص مرحله دوم تخصیص مرحله سوم جمع تخصیص هزینه کرد برگشتی
1387 40 - - - 40 100 درصد 0
1388 10       10 100 درصد 0
1389             0
1390             0
1391             0
1392             0
1393 35       20 57 درصد 0
1394 50       25.9 51.81 درصد 0
1395 125       62.5 50 درصد 0
 
 
- کل اعتبار پروژه در سال 1387
هزینه اجرا: 37 میلیون ریال، سایر: 3 میلیون ریال، جمع: 40 میلیون ریال، اعتبار بر اساس موافقتنامه: 60 میلیون ریال
- کل اعتبار پروژه در سال 1388
هزینه اجرا: 9 میلیون ریال، سایر: 1 میلیون ریال، جمع: 10 میلیون ریال، اعتبار بر اساس موافقتنامه: 10 میلیون ریال
- منابع تامین اعتبار پروژه در سال 1387: طرح مدیریت منابع جنگلی- استانی
- منابع تامین اعتبار پروژه در سال 1388: طرح مدیریت منابع جنگلی- استانی
اعتبار ذکر شده در سال 1387 مربوط به ذخیره گاههای جنگلی پشندگان و چال خلیل بوده و در ترمیم حصارکشی ذخیره گاههای جنگلی پشندگان و چال خلیل و جهت حقوق قرقبانان ذخیره گاههای جنگلی هزینه شده است.
اعتبار ذکر شده در سال 1388 مربوط به ذخیره گاههای جنگلی پشندگان و چال خلیل بوده و در ترمیم حصارکشی ذخیره گاههای جنگلی پشندگان و چال خلیل و جهت حقوق قرقبانان ذخیره گاههای جنگلی و همچنین اصلاح تابلو هزینه می شود.


ناظرین پروژه


ردیف سال نام و نام خانوادگی و امضا ناظر مقیم نام و نام خانوادگی و امضا ناظر استانی نام و نام خانوادگی و امضا ناظر ستادی ملاحظات
1 1390 منوچهر مقدسی سهیل سهیلی اصفهانی افشین ارجمندی  
 
2 1391 منوچهر مقدسی سهیل سهیلی اصفهانی افشین ارجمندی  
 
3 1392 خدابنده پیمان سهیل سهیلی اصفهانی افشین ارجمندی  
 
 
4
1393 خدابنده پیمان مرتضی برزوزاده شهاب بختیاری  
 
 
5
1394 خدابنده پیمان داود صالحی شهاب بختیاری  
 
6 1395 ابراهیم قلانی داود صالحی مازیار موثقی  
7 1396 ابراهیم قلانی داود صالحی مازیار موثقی  
8 1397 ابراهیم قلانی داود صالحی مازیار موثقی  
 
 
 
 

 

بازدید : 2100 8 اسفند 1396 ساعت 01:05 ب.ظ
برچسب ها : صیانت از جنگلهای زاگرس ، صیانت ، جنگل ، فریدونشهر
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری