طبیعت بکر فریدونشهر

پروژه های صیانت

 پروژه های محدوده صیانت عبارتند از :
1
.پروژه غنی سازی جنگل با بذربلوط در عرصه های جنگلی چالچرانه وکولاب به میزان 34 هکتار (سال 96).2
.پروژه غنی سازی جنگل با بذربلوط در عرصه های جنگلی چالچرانه  به میزان 25هکتار (سال 95).3
.پروژه غنی سازی جنگل با بذربلوط در عرصه های جنگلی کولاب به میزان 14 هکتار (سال 94)4.پروژه کپه کاری کرفس مرتع پشندگان به میزان 84 هکتار(سال 96).
5. پروژه واکاری جنگل با بذر بلوط در محدوده مرتعی چالچرانه به میزان 25 هکتار(سال 96) .
6.
پروژه واکاری جنگل با بذر بلوط در محدوده مرتعی کولاب به میزان 14هکتار(سال 95) .
7.پروژه واکاری جنگل با بذر بلوط در محدوده مرتعی کولاب به میزان 14هکتار(سال 96) .بازدید : 2021 7 بهمن 1396 ساعت 09:59 ق.ظ
برچسب ها : صیانت از جنگلهای زاگرس ، ابراهیم قلانی ، ناظر صیانت
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری