طبیعت بکر فریدونشهر

غنی سازی جنگل چالچرانه 95

بسمه تعالي
وزارت جهاد کشاورزي
سازمان جنگلها, مراتع و آبخيزداري کشور
دفتر طرح و برنامه و آمار- گروه نظارت و ارزشيابي
اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان  اصفهان
 اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدونشهر
شناسنامه پروژه جنگل کاری با بذر (چالچرانه)

 
 
 
 

 
 
 
سال تصويب طرح: 1384 سال شروع و اجراء طرح:1395 مدت اجراي طرح:   دو ماه
فاصله محل اجراي طرح تا شهرستان : 80 کیلومتر
 ناظر مقيم شهرستان: مهندس ابراهیم قلانی    کارشناس ناظر استان:مهندس داود صالحی     
 نام مجري يا مجريان طرح:شرکت تعاونی بهاران سبز تیران 
 
1- اهداف طرح به ترتيب اهميت:
  1- غنی سازی جنگل
 2- حفظ ، احیا و توسعه گونه های جنگل از جمله گونه غالب ( بلوط)
  3- جلوگیری از فرسایش خاک با گونه مقاوم با توجه به شیب منطقه
 4- افزایش سفره های آب زیرزمینی از طریق ایجاد چاله
5- افزایش سطح تاج پوشش منطقه
 
2- سابقه مطالعات در منطقه اجراي طرح: دارد
3- سابقه عمليات اجرايي در منطقه طرح: دارد
4- موقعيت جغرافيايي و مساحت طرح:
 
             1- طول جغرافیایی   عرض جغرافيايي از   3648505و 381344
              2- کد و مقيآس نقشه:  1:50000        3- مساحت طرح: 25   هکتار             
                       4- حدود اربعه منطقه طرح:                                  
شمالا":جاده گله نر                       جنوبا":اراضی کشاورزی چالچرانه
شرقا":اراضی ملی چالچرانه             غربا": اراضی ملی کولاب
 
5- با استفاده از GPS مختصات رئوس منطقه طرح مشخص و نقشه اجرايي کامپيوتري با مقيآس کوچک ضميمه شناسنامه مياشد:    می باشد: ***                
6- نوع اقليم با ذکر روش تعيين آن: جنگل های نیمه خشک ( آمبرژه)
7- مشخصات اکولوژيکي طرح:
 
1- متوسط ارتفاع از سطح دريآ:   1900  متر
 2- متوسط بارندگي سالانه:       550    ميلي متر
 3- نوع بارش: باران وبرف
  4- متوسط دماي سالانه:حداکثر درجه حرارت منطقه  38 حداقل آن10-  درجه سانتي گراد
  5- بافت و نوع خاک:سنگین،کم عمق و آهکی  PH خاک:6.5-7         
  6- باد غالب منطقه:بادهای غربی  از جهت:  غربی شرقی    با سرعت:     10     کيلومتر
7- نوع فرسايش:  آبي                                                                            
8- وضعيت آبهاي زيرزميني منطقه طرح:
                                           عمق آب:10 متر      کيفيت آب: خوب

 
فرم بازديد:
در تاريخ: 95/10/20 از منطقه طرح: جنگل کاری و توسعه جنگل- عملیات جنگلکاری با بذر پروژه: چالچرانه  بازديد به عمل آمد که موارد ذيل قابل ذکر است:                    
 
-         نقاط قوت:
افزایش نفوذ پذیری آب ، کاه ش فرسایش خاک و غنی سازی جنگل.
 
 
-         نقاط ضعف:
     شاید در آینده نتوان قرق را انجام دهیم.
 
 
-         نحوه ميزان مشارکت بهره برداران:
     حفر چاله ها و کاشت بذر توسط اهالی خود روستای چالچرانه انجام گرفت.
 
-         اثرات اجرايي پروژه ها در طرح:
     حفظ و توسعه جنگل و پیشگیری از پدیده خشکیدگی در گونه غالب زاگرس( بلوط)
 
-         وضعيت کيفي پروژه مورد بازديد:
     تعداد چاله 1900 – مساحت 25 هکتار- بذر مصرفی 100 کیلوگرم – تعداد بذر در هر چاله 5 الی 6 عدد-        عمق*عرض*طول چاله ها به ترتیب 5. متر ، 5. متر ، 2متر – فواص چاله ها 10 الی 12 متر.
 
-         پيشنهادات لازم جهت برنامه ريزي و اجراي بهتر پروژه ها:
تاحدود سه سال حداقل واکاری انجام گیرد و نظارت بطور مرتب انجام گیرد. سعی شود با مردم جلسه ای گذاشته شود که تا اوایل خرداد ماه دام وارد مرتع نگردد.
 
 
-         تاريخ، نام، امضاء و مسئوليت بازديد کننده:
 
           95/10/20    ابراهیم قلانی- ناظر صیانت
 
 
 
 
 
 

مراجع تاييد کننده:
 
 
   
 
 
تاييد کنندگان
سال
تاريخ, نام و امضاء
کارشناس شهرستان رئيس اداره شهرستان کارشناس معين استان رئيس اداره استان دبير هسته نظارت و ارزشيابي استان رئيس هسته نظارت و ارزشيابي استان
اول مهندس ابراهیم قلانی مهندس امین حافظی مهندس داوود صالحی مهندس مرتضی برزو زاده    
دوم            
سوم            
 
 
تاريخ:                  روز:                   ماه:                     سال:
شماره ثبت کامپيوتر:
 
 
توجه:
1-     اين شناسنامه هر ساله بايستي به تاييد مراجع تاييد کننده فوق برسد.
2-   اين شناسنامه پس از امضاء مراجع تاييد کننده فوق الذکر و ثبت کامپيوتر در اداره طرح و برنامه استان, عودت به شهرستان و تحويل رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان در کنار طرح مربوطه قرار گرفته تا به موقع قابل دسترسي باشد.
 
 

 

 
مقیاس  
تاریخ نقشه برداری 95/10/1
ارائه دهنده ابراهیم قلانی
نقشه بردار ابراهیم قلانی
 
                                   

بازدید : 2048 7 بهمن 1396 ساعت 07:55 ق.ظ
برچسب ها : جنگل ، صیانت از جنگلهای زاگرس
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری