طبیعت بکر فریدونشهر

واکاری

واکاری جنگل با بذر بلوط:
1- پروژه واکاری جنگل با بذر بلوط در محدوده مرتعی چالچرانه 96/9/20 : نحوه چگونگی انجام پروژه از لحاظ کمی و کیفی (تعداد چاله های حفر شده 1900 کاشت بذر 100 کیلو گرم مساحت پروژه حدود 25 هکتار).

2- 
پروژه واکاری جنگل با بذر بلوط در محدوده مرتعی کولاب 96/9/20 : نحوه چگونگی انجام پروژه از لحاظ کمی و کیفی (تعداد چاله های حفر شده 1800 کاشت بذر 90 کیلو گرم مساحت پروژه حدود 14 هکتار).

3- 
پروژه واکاری جنگل با بذر بلوط در محدوده مرتعی کولاب 95/6/11: نحوه چگونگی انجام پروژه از لحاظ کمی و کیفی (تعداد چاله های حفر شده 1800  کاشت بذر 90 کیلو گرم  مساحت پروژه حدود 14 هکتار).

بازدید : 2136 7 بهمن 1396 ساعت 07:50 ق.ظ
برچسب ها : صیانت از جنگلهای زاگرس ، صیانت ، جنگل ، منابع طبیعی ، فریدونشهر
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری