طبیعت بکر فریدونشهر

کلیات ذخیره گاه

اقدامات انجام گرفته در جهت حفاظت از ذخيره گاههاي جنگلي شهرستان فریدونشهر
 
1-تعريف ذخيره گاه :
 
    ذخيره گاه به منطقه يا مناطقي از عرصه خشكي و يا در دريا اطلاق مي شوند كه از اكوسيستم ها يا گونه هاي نمونه يا استثنيايي برخوردار هستند . ذخيره گاههاي جنگلي يا forest reserver الگوهاي كوچك شده ذخيره گاه هاي بيوسفر هستند كه در آن گونه هاي منحصر به فرد و كمياب و يا گونه هاي رو به انقراض به صورت طبيعي رويده اند. بااين تفاوت كه ذخاير بيوسفر از نظر معيارهاي انتخاب تابع پرو و نانسها (pronance =آخرين مبداء طبيعي يك گونه ) جغرافيايي زيستي بوده و معمولاً با در نظر گرفتن جمعيت وابسته به اين اكوسيستم ها و رعايت اصول حفاظت از نوع سيستم و توليد مستمر منابع در جهت توسعه پايدار به طور جدي مد نظر است ولي ذخيره گاه هاي جنگلي در ابعاد كمي كوچكتر تابع رويشگاههاي گونه هاي بومي كه از نظر ژنتيكي در مقايسه با رويشگاه هاي ديگر همان گونه داراي برتري مي باشند انتخاب مي گردد با توجه به اينكه حفظ اين گونه هاي با ارزش در محيط هاي طبيعي تنها در سايه حفاظت جدي و مديريت علمي اكوسيستم امكان پذير است مي توان گفت كه مطلوب ترين روش جهت حفظ گونه هاي نادر و در حال انقراض و در معرض تهديد با صفات ژنتيكي برتر ، حفاظت آنها در رويشگاههاي اصلي و طبيعي تحت عنوان insitu conservation ( حفاظت در نقطه منشاء ) مي باشد .
 
 اهداف مديريتي در جهت حفاظت از ذخيره گاهها :
 
• حفظ زيست گاهها و گونه ها در شرايط دست نخورده تا حد امكان
• حفظ و نگهداري منابع ژنتيكي در شرايط تكامل و پويا
• حفظ و نگهداري فرايندهاي اكولوژيكي
• تضمين موجوديت نمونه هايي از محيط هاي طبيعي براي مطالعات علمي
• كاهش اختلاف تا حد امكان از طريق برنامه ريزي دقيق و انجام پژوهش
 
 2-جايگاه قانوني ذخيره گاهها :
 
     بر اساس ماده 1 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي وذخاير ژنتيكي كشور مصوب 12/7/1371 گونه هاي درختي از قبيل شمشاد ، زربين ، سرخدار ، سرو خمره اي سفيد پلت ، حرا ،چندل ارس ، فندق ، زيتون طبيعي ، بنه ( پسته وحشي )، گون ، ششم ، گردو جنگلي ، بادام وحشي ( بادامك) در سراسر كشور جزء ذخاير جنگلي محسوب و قطع آن ممنوع مي باشد. ضمنا مطابق تبصره 3 قانون مذكور متخلفين از اين قانون براي بار اول به پرداخت خسارتي كه حسب مورد توسط كارشناسان مربوط جهاد سازندگي ارزيابي خواهد گردد به حسب از يكماه تا ششماه پرداخت جزاي نقدي براي هر اصله درخت معادل يك برابر و نيم قيمت روز آن و در صورت تكرار به رشد مجازات محكوم مي شوند .
 
 3- گونه هاي مشمول ذخاير ژنتيكي در شهرستان فریدونشهر :
 
     در شهرستان فریدونشهر به دليل شرايط خاص زيست محيطي گونه هاي متعددي به لحاظ تعريف مشمول ماده 1 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير ژنتيكي گشته است . البته بعضي از اين گونه ها نظير بلوط ايراني و زالزالك به دليل آنكه جزء گونه هاي خاص در اين مناطق محسوب مي گردند به عنوان ذخيره گاه در سطح استان حفظ شده است.
 


بازدید : 2566 6 بهمن 1396 ساعت 08:26 ب.ظ
برچسب ها : جنگل ، ذخیره گاه
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری