طبیعت بکر فریدونشهر

بهره برداری


حوزه کاری فرآیند: معاونت فنی (اداره بهره برداری)
اهداف فرآیند:
1- بهره برداری بهینه و علمی از گیاهان دارویی و محصولات فرعی در راستای حفظ و احیاء آن
2- جلوگیری از بهره برداری های غیرمجاز و قاچاق محصولات فرعی
3- ایجاد درآمد و اشتغال جهت بومیان و دامداران منطقه
4- قانونمند نمودن هر گونه بهره برداری در عرصه های منابع طبیعی
5- احیاء رویشگاه های مورد بهره برداری به کمک مجریان طرح ها
6- نظارت بر عملیات اجرایی طرح و عملکرد مجریان
دامنه کاربرد:
صدور هر نوع مجوز جهت بهره برداری از کلیه محصولات فرعی که در مراتع و جنگلها رشد می کنند . از قبیل کرفس کوهی ، گزانگبین ، محلب و ...
نیازها و انتظارات مراجعین:
- واگذاری طرح ها بر اساس اولویت های قانونی به مجریان طرح های مرتعداری، شرکت های تعاونی بهره برداری، دامداران دارای پروانه چرا و بومیان ساکن منطقه
منابع و اطلاعات:
- روش اجرای طرح ریزی و اجرای خدمات و اطلاعات مربوط به بهره برداران و محصولات فرعی
ورودی فرآیند:
رویشگاه های محصولات فرعی جنگلی و مرتعی و درخواست مربوط به طرح های بهره برداری
خروجی فرآیند:
- عقد قرارداد با بهره برداران و صدور مجوز بهره برداری
- صدور مجوز حمل محصولات فرعی جنگلی و مرتعی به داخل و خارج استان  


اطلاعات بهره برداری کرفس کوهی سال 1395
مبلغ واریزی بابت هزینه اصلاح و احیاء(ریال) مبلغ واریزی بابت بهره مالکانه (ریال) مقدار(کیلوگرم) تعداد کل(فقره) تعداد مجوز خارج استان (فقره) تعداد مجوز داخل استان (فقره) طرف قرارداد تاریخ و شماره قرارداد عرف ردیف
23780000 2448000 204000 204 98 106 شورای روستا 821-12/2/95 کلوسه 1
3395000 770000 35000 35 34 1 شورای روستا 1163-22/2/95 وستگان 2
2100000 225000 15000 15 8 7 نجفقلی سرلک پور بنمایندگی از اهالی روستا 820-12/2/95 کاهگانک 3
22960000 2460000 164000 164 100 64 مرتضی مولایی و احمد موسوی به نمایندگی از اهالی روستا 717-11/2/95 کاهگان 4
2760000 276000 23000 23 6 17 شورای روستا 929-18/2/95 مصیر 5
54995000 6179000 441000 441 246 195 جمع کل
 
اطلاعات بهره برداری کرفس کوهی سال 1396

مبلغ واریزی بابت هزینه اصلاح و احیاء(ریال) مبلغ واریزی بابت بهره مالکانه (ریال) مقدار(کیلوگرم) تعداد کل(فقره) تعداد مجوز خارج استان (فقره) تعداد مجوز داخل استان (فقره) طرف قرارداد تاریخ و شماره قرارداد عرف ردیف
22750000 2200000 183000 183 134 49 بیژن بخت به نمایندگی از اهالی روستا 846-14/2/96 کلوسه 1
4260000 500000 40000 40 40 0 امیرحسین مرادی به نمایندگی از اهالی روستا 1144-24/2/96 وستگان 2
2240000 240000 16000 16 11 5 نجفقلی سرلک پور بنمایندگی از اهالی روستا 768-12/2/96 کاهگانک 3
11000000 1000000 80000 80 62 18 سیدحسن محمدی موسوی به نمایندگی از اهالی روستا 724-10/2/96 کاهگان 4
2400000 240000 20000 20 13 7 شورای روستا (رضا چرمی) 742-11/2/96 مصیر 5
42650000 4180000 339000 339 260 79 جمع کل
 
 
 
بازدید : 1375 2 بهمن 1396 ساعت 12:25 ب.ظ
برچسب ها : بهره برداری
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری