طبیعت بکر فریدونشهر

روابط عمومی و آموزش

آموزش و ترویج:
نام و نام خانوادگی :                 علی رحیمی
تحصیلات :                             کارشناسی ارشد
 رشته تحصیلی :                       مهندسی آبخیزداری
دانشگاه :                                  اردکان یزد
ایمیل :                                    rahimiali118@yahoo.com
شرح وظایف :                         امور مربوط به آموزشروابط عمومی
نام و نام خانوادگی :                 حجت الله توازیانی
تحصیلات :                             کاردانی
 رشته تحصیلی :                     گیاهان دارویی
دانشگاه :                                 علمی کاربردی اصفهان
ایمیل :                                      hojat.tavaziani97@gmial.com
شرح وظایف :                         روابط عمومی - امور اداری و عقیدتی سیاسی


بازدید : 1279 1 بهمن 1396 ساعت 11:23 ق.ظ
برچسب ها : روابط عمومی ، امور اداری ، عقیدتی سیاسی
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری