طبیعت بکر فریدونشهر

روابط عمومی و آموزش

آموزش و ترویج:
نام و نام خانوادگی :                 علی رحیمی
تحصیلات :                             کارشناسی ارشد
 رشته تحصیلی :                       مهندسی آبخیزداری
دانشگاه :                                  اردکان یزد
ایمیل :                                    rahimiali118@yahoo.com
شرح وظایف :                         امور مربوط به آموزشروابط عمومی
نام و نام خانوادگی :                 
تحصیلات :                             
 رشته تحصیلی :                 
دانشگاه :                                
ایمیل :                                      
شرح وظایف :                         


بازدید : 1590 1 بهمن 1396 ساعت 11:23 ق.ظ
برچسب ها : روابط عمومی ، امور اداری ، عقیدتی سیاسی
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری