طبیعت بکر فریدونشهر

امورمالی و کارپردازی

امور مالی :
نام و نام خانوادگی :                 سجاد اصلانی
تحصیلات :                             کاردانی
 رشته تحصیلی :                       حسابداری
دانشگاه :                                 آزاد داران
شرح وظایف :                         کلیه امور مربوط به امور مالی - ذیحساب-انبار دار

کارپردازی :
نام و نام خانوادگی :                 ابراهیم گوگونانی
تحصیلات :                             کارشناسی ارشد
 رشته تحصیلی :                       مهندسی منابع طبیعی
دانشگاه :                                  شهرکرد
ایمیل :                                    ebrahim_gagoonani@yahoo.com
شرح وظایف :                         کلیه امور مربوط خرید و کارپردازی
بازدید : 615 1 بهمن 1396 ساعت 08:09 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری