طبیعت بکر فریدونشهر

امور مراتع

 ناظر امور مرتع
نام و نام خانوادگی :                 علیرضا اسدی
تحصیلات :                             کارشناسی ارشد
 رشته تحصیلی :                       مهندسی منابع طبیعی-مرتع
دانشگاه :                                 دانشگاه شهرکرد
ایمیل :                                    asadi.alireza1365@yahoo.com
شرح وظایف :                         کلیه امور مربوط به امور مراتع و  نظارت بر طرح های مرتعداری
 کارشناس مرتع
نام و نام خانوادگی :                 عاطفه محمدی
تحصیلات :                             دکتری
 رشته تحصیلی :                        علوم و مهندسی منابع طبیعی
ایمیل :                                    a91-mohammadi@yahoo.com
شرح وظایف :                         کلیه امور مربوط به امور مراتع و مرتعداری

بازدید : 1930 9 دي 1397 ساعت 01:09 ب.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری