امور مراتع

مرتع
نام و نام خانوادگی :                 محمد قاسم هلیلی
تحصیلات :                             کارشناسی ارشد
 رشته تحصیلی :                       مهندسی منابع طبیعی
دانشگاه :                                 علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ایمیل :                                    Haliliali65@gmial.com
شرح وظایف :                         کلیه امور مربوط به امور مراتع و مرتعداری


بازدید : 288 30 دي 1396 ساعت 01:09 ب.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری