طبیعت بکر فریدونشهر

بهره برداری

نام و نام خانوادگی :                 ابراهیم گوگونانی
تحصیلات :                             کارشناسی ارشد
 رشته تحصیلی :                       مهندسی منابع طبیعی
دانشگاه :                                  شهرکرد
ایمیل :                                    ebrahim_gagoonani@yahoo.com
شرح وظایف :                         کلیه امور مربوط به بهره برداری و واگذاری ماده 3
بازدید : 1757 30 دي 1396 ساعت 01:00 ب.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری