طبیعت بکر فریدونشهر

یگان حفاظت

فرمانده یگان حفاظت
نام و نام خانوادگی :                 محمد انصاری
شرح وظایف :                         کلیه امور مربوط گشت و مراقبت وشکایات 
کارشناس یگان حفاظت 
نام و نام خانوادگی :                 ابراهیم قلانی
تحصیلات :                             کارشناسی ارشد
 رشته تحصیلی :                       مهندسی منابع طبیعی
دانشگاه :                                  صنعتی اصفهان
ایمیل :                                    Ghalani_ebrahim@yahoo.com
شرح وظایف :                         کلیه امور مربوط به یگان حفاظت
سربازان امریه
نام و نام خانوادگی :                 ناصر رحیمی
تحصیلات :                             کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی :                       مهندسی منابع آب
شرح وظایف :                         کلیه امور مربوط به یگان حفاظت

نام و نام خانوادگی :                 امین خودسیانی
تحصیلات :                             کارشناسی 
 رشته تحصیلی :                       مهندسی منابع طبیعی
دانشگاه :                                  صنعتی اصفهان
شرح وظایف :                         کلیه امور مربوط به یگان حفاظت

سربازان وظیفه
نام و نام خانوادگی :                 سید حسین حسینی
شرح وظایف :                         کلیه امور مربوط به یگان حفاظت


بازدید : 1308 30 دي 1396 ساعت 12:38 ب.ظ
برچسب ها : ابراهیم قلانی ، فریدونشهر ، یگان حفاظت ، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری