طبیعت بکر فریدونشهر

واکاری مجدد پروژه های اجرا شده غنی سازی جنگل با بذر بلوط

واکاری مجدد پروژه های اجرا شده غنی سازی جنگل با بذر بلوط در سطح 39 هکتار
به گزارش روابط عمومی اداره شهرستان  در سال جاری 34 هکتار از جنگلهای زاگرس که طی سال گذشته غنی سازی شده بود جهت  حفظ و توسعه جنگل با بذر بلوط واکاری مجددگردید. 
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدونشهر بیان کرد به منظور یکدست کردن جنگلکاری صورت گرفته سالهای گذشته در این محل و پر کردن نقاط خالی از درخت ، واکاری مجدد به میزان 39 هکتار در عرصه های جنگلی شهرستان صورت گرفت. امین حافظی نحوهچگونگی انجام پروژه از لحاظ کمی و کیفی را به شرح ذیل بیان نمود:
 پروژه واکاری جنگل با بذر بلوط در محدوده مرتعی چالچرانه و کولاب : نحوه چگونگی انجام پروژه از لحاظ کمی و کیفی (تعداد چاله های حفر شده 3400 کاشت بذر 200کیلو گرم  مساحت پروژه حدود 34هکتار).بازدید : 265 18 آذر 1397 ساعت 09:35 ق.ظ
برچسب ها : صیانت از جنگل های زاگرس ، جنگلکاری ، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدونشهر ، فریدونشهر ، بلوط
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری