واکاری مجدد پروژه های اجرا شده غنی سازی جنگل با بذر بلوط در سطح 39 هکتار
واکاری مجدد پروژه های اجرا شده غنی سازی جنگل با بذر بلوط در سطح 39 هکتار
مرتضی برزو زاده رئیس اداره جنگلکاری و جنگلداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان، در گفتگو با خبرنگار شهرستان گفت : در سال جاری 39 هکتار از جنگلهای زاگرس که طی سال گذشته غنی سازی شده بود جهت  حفظ و توسعه جنگل با بذر بلوط واکاری مجددگردید. 
 
 
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدونشهر بیان کرد به منظور یکدست کردن جنگلکاری صورت گرفته سالهای گذشته در این محل و پر کردن نقاط خالی از درخت ، واکاری مجدد به میزان 39 هکتار در عرصه های جنگلی شهرستان صورت گرفت. امین حافظی نحوهچگونگی انجام پروژه از لحاظ کمی و کیفی را به شرح ذیل بیان نمود:
1- پروژه واکاری جنگل با بذر بلوط در محدوده مرتعی چالچرانه: نحوه چگونگی انجام پروژه از لحاظ کمی و کیفی (تعداد چاله های حفر شده 1900  کاشت بذر 100 کیلو گرم  مساحت پروژه حدود 25 هکتار).

2- 
پروژه واکاری جنگل با بذر بلوط در محدوده مرتعی کولاب : نحوه چگونگی انجام پروژه از لحاظ کمی و کیفی (تعداد چاله های حفر شده 1800  کاشت بذر 90 کیلو گرم  مساحت پروژه حدود 14 هکتار
).


بازدید : 202 7 بهمن 1396 ساعت 08:55 ق.ظ
برچسب ها : غنی سازی جنگل ، واکاری ، صیانت ، جنگل ، جنگل های زاگرس
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری