بارش اولین برف سنگین در شهرستان فریدونشهر

سامانه بارشی پیش بینی شده توسط سازمان هواشناسی کشور از روز گذشته فعالیت خود را در شهرستان فریدونشهر آغاز کرد تا این شهرستان بعد از چند ماه، اولین بارش برف سنگین سال جاری را به روی خود ببیند.

این سامانه بارشی از عصر دیروز فریدونشهر با نزول برف پراکنده موجب خوشحالی مردم و در ارتفاعات به صورت برف ظاهر شد. اما از صبح امروز شرایط برای بارش برف در بام ایران میسر شد و فریدونشهری ها شاهد آغاز اولین بارش برف سنگین خود شدند. 

شایان ذکر است هم اکنون راه ارتباطی هفت روستا بسته شده و هیچ گونه امکان ترددی برای اهالی این روستاها وجود ندارد.تا پیش از این بارش به علت نباریدن باران در طول نیمه دوم بهار، کل فصل تابستان و دو ماه ابتدایی فصل پاییز دبی چشمه های شهرستان به کمترین حد خود رسیده و تأمین آب برخی از روستاها با مشکل مواجه شده بود.

میزان برف تاکنون برای آغاز فعالیت پیست اسکی فریدونشهر کافی نبوده و در صورت رسیدن ارتفاع برف تا حدود شصت سانتیمتر می توان امیدوار بود فعالیت این پیست امسال آغاز زودهنگامی نسبت به سال های گذشته داشته باشد.

شهرستان فریدونشهر واقع در 165 کیلومتری غرب استان اصفهان به عنوان پایتخت گردشگری زمستانی استان پهناور اصفهان محسوب می شود.

بارش برف همچنان ادامه دارد و پیش بینی ها از احتمال تداوم این بارش ها تا دو روز آینده خبر می دهند.

درحال بارگزاری