طبیعت بکر فریدونشهر

جنگلکاری

17 مهر 1398 ضبط برنامه رادیویی ما و طبیعت در شهرستان فریدونشهر
به گزارش روابط عمومی اداره شهرستان ، خبرنگار برنامه رادیویی ما و طبیعت از پروژه های آبخیزداری و جنگل کاری شهرستان فریدونشهر گزارش تهیه نمود. در رابطه با ضبط این برنامه رادیویی با امین حافظی ، مرتضی برزوزاده و میرمحمد صادقی و جمعی از روستاییان مصاحبه نمودند.
9 شهريور 1398 جانمایی و تحویل عرصه جنگلکاری با بذر بادام منطقه لیلگان جهت اجرا به پیمانکار
به گزارش روابط عمومی اداره شهرستان ، محل اجرای پروژه جنگلکاری با بذر بادام و ارژن در منطقه لیلگان شهرستان فریدونشهر به مساحت 277 هکتار توسط کارشناسان اداره جنگل استان و شهرستان انتخاب و جانمایی شد. همچنین بعد از جانمایی عرصه به شرکت تعاونی لاله زارفریدونشهر (پیمانکاری) جهت اجرا تحویل گردید.
7 مرداد 1398 پروژه جنگل کاری با بذر بادام آمارا : ارتفاع نهال ها به 80 سانتی متر رسید
به گزارش روابط عمومی اداره شهرستان ، پروژه جنگل کاری با بذر بادام آمارا سال گذشته موفقیت آمیز بوده و حدود 85 درصد بذر بادام ها رشد نموده اند و هم اکنون ارتفاع نهال ها تا 80 سانتی متر هم رسیده است.
1 خرداد 1398 موفقیت 85درصدی پروژه جنگل کاری با بذر بادام آمارا روستای دهسور
به گزارش روابط عمومی اداره شهرستان ، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدونشهر گفت : پروژه جنگل کاری با بذر بادام آمارا سال گذشته موفقیت آمیز بوده و حدود 85 درصد بذر بادام ها رشد نموده اند.
14 ارديبهشت 1398 جانمایی 600 هکتار جنگلکاری با بذر بادام توسط مسئول اداره جنگل استان
به گزارش روابط عمومی اداره شهرستان ، محل اجرای پروژه جنگلکاری با بذر بادام در شهرستان فریدونشهر توسط رئیس اداره جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان انتخاب و جانمایی شد.
صفحه 1 از 3 << < 1 2 3 > >>