طبیعت بکر فریدونشهر

بادام دیم

25 آبان 1398 بازدید رئیس اداره جنگلکاری استان از عملیات توسعه جنگل با بذر
به گزارش روابط عمومی اداره شهرستان ، رئیس اداره جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان از عملیات توسعه جنگل با بذر منطقه لیلگان بازدید نمود.
9 شهريور 1398 جانمایی و تحویل عرصه جنگلکاری با بذر بادام منطقه لیلگان جهت اجرا به پیمانکار
به گزارش روابط عمومی اداره شهرستان ، محل اجرای پروژه جنگلکاری با بذر بادام و ارژن در منطقه لیلگان شهرستان فریدونشهر به مساحت 277 هکتار توسط کارشناسان اداره جنگل استان و شهرستان انتخاب و جانمایی شد. همچنین بعد از جانمایی عرصه به شرکت تعاونی لاله زارفریدونشهر (پیمانکاری) جهت اجرا تحویل گردید.
28 آذر 1397 اجرای 25 هکتار بادام کاری در مراتع روستای دهسور
به گزارش روابط عمومی اداره شهرستان ؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدونشهر از اجرای بادام کاری در سطح 25 هکتار از اراضی ملی روستای دهسور با مشارکت شورای اسلامی این روستا خبر داد.