اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدونشهر

25 آبان 1398 اجرای 277 هکتار توسعه جنگل با بذر در عرف لیلگان شهرستان فریدونشهر
به گزارش روابط عمومی اداره شهرستان ؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدونشهر از اجرای عملیات توسعه جنگل با بذر بادام و ارژن در سطح 277 هکتار از اراضی جنگلی منطقه لیلگان شهرستان فریدونشهر خبر داد.
25 آبان 1398 اجرای عملیات بهداشتی و پرورشی در جنگلهای زاگرس عرف کولاب
به گزارش روابط عمومی اداره شهرستان ، 50 هکتار از عرصه های جنگلی روستای کولاب شهرستان فریدونشهر از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تحت عملیات بهداشتی و پرورشی قرار گرفت .
25 آبان 1398 بازدید رئیس اداره جنگلکاری استان از عملیات توسعه جنگل با بذر
به گزارش روابط عمومی اداره شهرستان ، رئیس اداره جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان از عملیات توسعه جنگل با بذر منطقه لیلگان بازدید نمود.
6 آبان 1398 بازدید رئیس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی استان از منطقه کپه کاری کرفس
به گزارش روابط عمومی اداره شهرستان ، رئیس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان از پروژه کپه کاری بذر کرفس در مراتع روستای مصیر بازدید نمود.
آبتین میرطالبی ضمن بازدید از پروژه ، اظهار داشت : کپه کاری یکی از روش های بذر کاری است که در آن بذر گیاهان مرتعی در چاله های حفر شده با دست قرار گرفته و سپس با خاک پوشانده می شود و تنها روشی است که با استفاده از نیروی کار انسانی انجام می شود بنابراین اشتغال زایی و بومی گرایی دو مزیت این روش به حساب می آیند . وی افزود : در راستای احیاء و اصلاح مراتع و به منظور افزایش پوشش گیاهی و تنوع گونه ای پروژه کپه کاری در مراتع عمومی منطقه پشتکوه اول انجام شده است.
17 مهر 1398 ضبط برنامه رادیویی ما و طبیعت در شهرستان فریدونشهر
به گزارش روابط عمومی اداره شهرستان ، خبرنگار برنامه رادیویی ما و طبیعت از پروژه های آبخیزداری و جنگل کاری شهرستان فریدونشهر گزارش تهیه نمود. در رابطه با ضبط این برنامه رادیویی با امین حافظی ، مرتضی برزوزاده و میرمحمد صادقی و جمعی از روستاییان مصاحبه نمودند.
صفحه 1 از 25 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>